Mensen-werkInspireren door te bouwen aan een fundament om samen met inwoners en organisaties complexe vraagstukken het hoofd te bieden.

FORTIFICO ondersteunt gevraagde transformaties van de samenleving,  overheid en organisaties als ook onderwijs en zorg. Het creëren van co-creaties om een zo’n groot mogelijk impact te hebben begint bij het in verbinding zijn met elkaar. Enkel het wijzigen van beleid of het doorvoeren van organisatorische veranderingen is niet afdoende.  Door de inwoner centraal te stellen kunnen strategische keuzes in samenspraak beter worden ingevuld.

Het doorvoeren van innovaties vraagt verandering van gedrag van mensen en dus ook van leiderschap.

Samen werken we aan het verhogen van het rendement met de modulaire “integrale aanpak”. Hier gaan de mens en de processen hand in hand!

Wij gaan uit van vragen als:

  • In welke mate werken we samen met inwoners en organisaties?
  • Welke strategische keuzes dragen bij aan de (vernieuwde) samenleving  
  • Hoe borgen we de voorgenomen transitie?

Wilt u meer weten? Mail naar info@fortifico.nl