Mens en werkMens en werk

FORTIFICO adviseert, traint en coacht met een onderscheidende visie en ontwikkelt programma’s gericht op organisaties en medewerkers. Het “talent” van het individu en- of teams worden verder zichtbaar gemaakt en ontwikkeld. FORTIFICO ondersteunt en adviseert organisaties om dit potentieel aan talent te ontdekken, in te zetten en optimaal te benutten.

Meer rendement met de modulaire “integrale aanpak”. Hier gaat de mens en de processen hand in hand!! Hoe?

Als het nu gaat om het optimaliseren, selecteren, begeleiden of ontwikkelen van een persoon, team of organisatie, alles staat in het teken om een maximale bijdrage te leveren aan de organisatie en haar doelstellingen. Wij ondersteunen organisaties bij het realiseren van rendementsverbetering door individuen en teams in hun kracht te zetten door onder andere Lean Management toe te passen waarbij de mens centraal staat. Bij de inzet van onze mensen, methoden en technieken staan de doelstellingen van uw organisatie centraal.

Tevens ondersteunen wij organisaties en medewerkers met mobiliteit vraagstukken zoals het “begeleiden van werk naar werk”

Wij gaan uit van vragen als:

  • Hoe zijn uw werkprocessen ingericht ?  
  • Werken u en uw medewerkers effectief en efficient samen en wat is hun rol?
  • Welke drives hebben uw medewerkers?
  • Komen de talenten van medewerkers wel optimaal tot hun recht binnen huidige functie?
  • Wat maakt hem of haar uniek en hoe zetten we dit in?
  • Welke rol speelt de cultuur?
  • Wat zijn de (kern)waarden en hoe herkennen we die intern en extern?

 

Onze aanpak
Resultaatgericht en maatwerk. Programma’s zijn veelal modulair opgebouwd wat betekent dat op basis van uw vraag een plan van aanpak wordt geformuleerd waarbij de inzet van de diensten kunnen variëren om te komen tot het gewenste resultaat. Wij verkennen desgewenst aan de hand van quickscans missie, doelstellingen en de cultuur van uw organisatie. Wij kunnen gekwalificeerde mentale checks uitvoeren met individuele terugkoppeling in een resultaat-/adviesgesprek met de deelnemers en kunnen daarover, een managementrapportage uitbrengen met een prioriteitenmatrix. Wij komen samen met u tot doelstellingen en de keuze van in te zetten middelen.


Wilt u meer weten? Mail naar info@fortifico.nl