Welkom Samenleving & Organisatieontwikkeling

Een veranderende samenleving met complexe vraagtukken op het gebied van gezond oud worden, jeugdproblematiek, energietransitie, krimpgebieden, duurzaam produceren en circulaire economie zijn zomaar een aantal thema’s die zeer actueel zijn.

Ons specialisme is het begeleiden van samenwerkingsverbanden die maatschappelijk resultaat willen behalen rond deze complexe vraagstukken.  Groepen en teams begeleiden we om een beweging op gang te brengen.  

Tevens begeleiden we organisaties om zich te versterken in samenwerkingsverbanden waarbij de inzet van elkaars talent optimaal wordt benut. Leidinggevenden en medewerkers worden bekwaamd om te verbinden en te inspireren om een maximale performance te bewerkstelligen door implementatie trajecten vorm te geven.

Samen bouwen aan een betere samenleving door te “doen”.

Resultaat. Meer verbinding, betere performance, meer plezier en energie, minder ziekteverzuim, beter resultaat, en een verhoogde medewerkers betrokkenheid.

Hoe? Mail naar info@fortifico.nl Wij vertellen u er graag meer over.

Samenleving

 • Sociaal Domein
 • Energietransitie
 • Circulaire economie
 • Burgerparticipatie
 • Netwerksturing
 • Impact realisatie door implementatie
 • Organisaties in een veranderende samenleving

Organisatieontwikkeling

 • Samen-werken
 • Dialoog
 • Talent Management
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Management Development
 • Waarderend veranderen

Meer weten mail naar info@fortifico.nl

Rinze Bouius – MCM