Talent ManagementTalent Management, het toverwoord voor verbinden?

Wat is uw strategie? Wordt er in uw organisatie voldoende aandacht besteed aan de juiste mensen op de juiste plek voor nu en in de toekomst?

Talent Management(TM) is in veel organisaties nog onderbelicht terwijl de voordelen groot te noemen zijn. Vele organisaties doen wel iets of een onderdeel van TM maar omarmen het te weinig waardoor de gewenste effecten niet of nauwelijks worden behaald. Daar waar organisaties TM hebben doorgevoerd brengt het stabiliteit en verhoogd het de medewerkers tevredenheid en worden er betere resultaten behaald. Het geeft u een een voorsprong op uw concurrenten.
Talent Management is niet alleen voor uw “parels” (beste medewerkers)in uw organisatie maar is het een manier om medewerkers op allerlei niveaus te laten excelleren binnen uw organisatie.

Wat verstaan we nu eigenlijk onder Talent management?
TM is het inzichtelijk maken of herkennen van het Talent per medewerker om vervolgens dit optimaal te ontwikkelen en in te zetten van het potentieel in de organisatie. Uw menselijke kapitaal(Human Capital)

Als TM onderdeel is van de bedrijfsstrategie en vertaald wordt naar de bedrijfsonderdelen kan een duurzame groei gerealiseerd worden als het Talent ook op een juiste wijze wordt beheerd. Het hebben van de juiste informatie, processen en systemen zijn van essentieel belang om het Talent tot wasdom te laten komen.

Onze consultants helpen u in een aantal stappen om te komen tot het optimaal inzetten van het aanwezige Talent. Mail naar info@fortifico.nl voor een verkennend gesprek.