Drijfveren theorie

Drijfveren theorie

Ieder mens heeft een bepaalde mate van talenten, intelligentie, sociale vermogens en vaardigheden. De één is wat slimmer, de andere handiger, weer een ander meer sociaal vaardig.

Management Drives helpt een antwoord te vinden op de vraag waarom de talenten en vermogens van een persoon wel of niet uit de verf komen. Het is een goede start als iemand een goed cv heeft en uitstekende assessmentresultaten behaalt. Maar als u met hem gaat samenwerken, wat gaat hij dan daadwerkelijk dóén, waar is hij echt toe gedreven? En wat betekent dat voor de groep waar iemand deel van uitmaakt?

Drijfveren duiden

Management Drives helpt de drijfveren van mensen, groepen en organisaties te duiden. Drijfveren vormen de schakel tussen wat u denkt te kunnen en wat u daadwerkelijk gaat doen. Drijfveren geven zo richting aan uw vermogens, maar zeggen niets over de kwaliteit ervan.

Management Drives geeft inzicht in leiderschap en drijfveren. Het is praktisch zonder overmatig te simplificeren Na meting van honderdduizenden mensen in binnen- en buitenland hebben wij een model ontwikkeld dat werkt met zes drijfveren die zowel in volgorde als sterkte kunnen verschillen Bovendien onderscheiden we positieve en negatieve aspecten van de drijfveren van drijfveren. We kunnen zo miljoenen verschillende persoonsprofielen en stijlen van leiderschap komen op basis van zes drijfveren

Wij onderscheiden de volgende 6 drijfveren:

Wij beantwoorden graag uw vragen!  Mail naar info@fortifico.nl