Coaching

Bij FORTIFICO werken coaches die gaan voor resultaat. Een volwaardig commitment tussen coach en coachee is dan ook een voorwaarde alvorens aan te vangen met een dergelijk traject. Voorafgaande aan een coachtraject wordt een brondocument opgesteld waarbij de (hulp) vraag duidelijk omschreven wordt als ook de vorm, duur en het gewenste resultaat. Door deze grondige voorbereiding leiden de coachtrajecten bijna altijd tot het vooraf gestelde doel.  Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van coaching in zich hebben. Hieronder volgt een overzicht met vormen van coaching zoals die kunnen worden toegepast vanuit FORTIFICO. 

 1. Counseling
 2. Persoonlijke coaching
 3. Teamcoaching
 4. Executive coaching
 5. Coaching als managementstijl
 6. Loopbaancounseling
 7. Provocatieve coaching
 8. Systemic coaching
 9. Mindfulness coaching
 10. Immediate coaching
 11. Competentiegerichte coaching
 12. Assessment coaching

 

Definities en verklaring coachingsvormen:

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

De ‘gecoachte’ maakt altijd het onderstaande proces van leren door: Van “Onbewust Onbekwaam” naar “Bewust Onbekwaam” en dan naar “Bewust Bekwaam” en uiteindelijk wordt het “Onbewust Bekwaam” handelen.

1. Counseling: is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel van counseling is mensen helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.

2. Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.

3. Teamcoaching: de coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.

4. Executive coaching: Voor directie, top-managers en ondernemers  te helpen bij zijn unieke invulling van zijn of haar functie en besturing van de onderneming. Kritische vragen te stellen, te spiegelen, ideeën aan te dragen en verrassende invalshoeken voor te stellen. Zowel vanuit een bedrijfsmatige áls persoonlijk perspectief. 

5. Coaching als managementstijl: coachend leidinggeven kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten – althans voor het hoe.

6. Loopbaancounseling: heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancounselor helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancounseling sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

7. Provocatieve coaching: gaat ervan uit dat je de ezel aan zijn staart moet trekken als je hem vooruit wilt helpen, dat lachen over je problemen een prima medicijn is, dat zijwegen naar de kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het wordt hierdoor moeilijker voor de cliënt om zijn belemmerende overtuigingen en zijn negatieve zelfbeeld nog serieus te nemen. Door zich assertief tegen de coach te verdedigen leert de cliënt voor zichzelf op te komen, zichzelf realistischer te bekijken en genegenheid en waardering te uiten.

8. Systemic coaching: gaat uit van de gedachte dat een lid van een groep door het herkennen en veranderen van de eigen (gedrags-)patronen kan stimuleren dat anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het systeemdenken kijkt de coach naar de relatie tussen de leden van een groep.

9. Mindfulness coaching: vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van emoties en gedachtepatronen  De coach begeleidt de coachee in het richten van aandacht op dat wat er op dat moment is. Effectief wanneer de coachee met emoties en terugkerende gedachtenpatronen zit.

10. Immediate coaching: coaching via e-mail op dagelijkse basis. Meestal ingezet bij managementdevelopment coaching, maar ook geschikt voor ziekteverzuimbegeleiding en -preventie.

11. Competentieontwikkelingsgericht coachen: geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling."

12. Assessmentcoaching: begeleiding en ondersteuning van mensen die in de nabije toekomst een assessment moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.

 

Voor vragen kunt bellen naar 06-21507009 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij staan u graag te woord.

Aanvullende gegevens